Crama Ceptura – Cu 14 zile mai mult Soare pe an

Exist[ un \inut al vinurilor în care soarele str[luce§te cu 14 zile în plus – în localitatea Ceptura, în podgoria Dealu Mare. Pentru a marca acest lucru §i în plus, prezen\a de peste 10 ani pe pia\a din România, in data de 5 decembrie2014, Crama Ceptura a lansat trei noi game de vin – Cervus Magnus Monte, Astrum cervi §i Cervus Cepturum.

Soarele este elementul principal al noii identit[\i vizuale, al[turi de un cerb care, a§a cum spune legenda, coboar[ din mun\ii ce înconjoar[ podgoriile din Dealu Mare §i se îmblânzeste în c[ldura acestui \inut. Iar 14 devine un num[r magic. În aceste zile 14 zile, strugurii au timp pentru a absorbi toat[ c[ldura soarelui, iar roadele sunt alese pe sprâncean[. Vinurile Crama Ceptura cap[t[ astfel un gust distinct.

“Nu numai c[ avem la dispozi\ie cele mai moderne mijloace de producere a vinurilor, dar avem un avantaj incredibil pentru c[ podgoriile noastre sunt în Dealu Mare, unde soarele str[luce§te cu 14 zile în plus pe an. Pentru noi a fost vital s[ valorific[m acest lucru, tocmai de aceea soarele este sursa noastr[ de inspira\ie în crearea identit[\ii vizuale. Fiecare sticl[ de vin are o savoare unic[, în cea mai mare parte datorit[ acestei oportunit[\i, de a avea soarele de partea noastr[.”, consider[ Marcel Gr[jdieru, CEO al Cramei Ceptura.

Dintre cele 3 noi game, Cervus Magnus Monte este gama premium §i cuprinde 4 sortimente de vin ro§u sec, 3 sortimente de vin alb sec §i un sortiment rose sec. Astrum Cervi are 6 sortimente de vin, iar Cervus Cepturum înc[ 8 sortimente de vin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *